• Kurser
  • Medicinhåndteringskursus

Medicinhåndteringskursus

800 3400

Vi har erfaring med afholdelse af kursus for alle dyrearter.

Medicinhåndteringskursus består af en teoretisk del og en praktisk del.

Den teoretiske del strækker sig over 6 timer og den praktiske del over 2 timer. I nogle tilfælde vil den praktiske del kunne foregå i din egen besætning. Kurset kan afholdes både på Sjælland og i Jylland. P.t. afholder vi den teoretiske del som onlinekursus efterfulgt af den praktiske del i din egen besætning.

Formålet med kurset er at opnå en god forståelse for korrekt medicinhåndtering samt at undgå rester af medicin i kød og andre produkter fra dyrene. Desuden vil kurset lære dig noget om, hvordan man i videst muligt omfang kan undgå resistens hos bakterier, der huses i dyr og mennesker. Kurset vil omhandle produktionsdyr herunder grise, heste, får, køer, kaniner og andre dyr, hvor lovgivningen kræver dette kursus. Der vil blive undervist i de forskellige typer medicin, der i dag kan anvendes, hvis en rådgivningsaftale foreligger.

Ved den praktiske del gennemgås hvordan medicin indgives, hvordan man afliver grise og ved interesse kan der gennemgås noget omkring grisens anatomi.

Kursusbevis underskrives såvel af den teoretiske lærer samt af besætningsdyrlægen. Vi udbyder medicinhåndteringskursus på engelsk ("skoleengelsk" så alle kan følge med) og dansk.

Tilmeldt dig på 55 50 08 85 eller via dette link.

fb top hv

Denne hjemmeside benytter cookies til at huske dine indstillinger og til statistik