Sundhedsrådgivning

IMG 2535

Vores kerneområde er at tilbyde sundhedsrådgivning i svinebesætninger.

I tæt samarbejde med de ansvarlige i besætningen søger vi at afklare og overvåge faktorer, der påvirker besætningens sundhed og velfærd. Der tilrettelægges og iværksættes tiltag, som sikrer besætningens sundhed og produktivitet, dyrenes trivsel og sikrer forbrugerne sunde fødevarer.

Kort sagt vi er et led i ”jord til bord”-konceptet.

Besætningen gennemgås og forhold, der indvirker på såvel besætningens som det enkelte dyrs trivsel og sundhed, bliver undersøgt og diskuteret. Dette kan munde ud i supplerende undersøgelser, obduktioner, laboratorieundersøgelser etc.

Ydermere inddrages relevante data fra E-kontrol, slagteribemærkninger, foderanalyser og registreringer udført af staldpersonalet.

Besøget afsluttes med en samlet vurdering og aftaler om tiltag fra såvel dyrlægens som staldpersonalets side. Hvert besøg afsluttes med dokumentation i form af en skriftlig besøgsrapport.

I Ø-Vet anvender vi en kombination af abonnement og honorering af forbrugt tid i vores taksering af besætningsbesøg. Abonnementet beregnes ud fra det årlige produktionsomfang for henholdsvis en sobesætning, 7-30-kilos grise og/ eller slagtesvineproduktion. Abonnementet dækker vores udgifter til oprettelse og vedligeholdelse af recepter, anvisningsskemaer og behandlingsvejledning m.v. Det aktuelle tidsforbrug bliver takseret pr. påbegyndt kvarter til en reduceret timeløn i forhold til timelønnen for ikke-abonnenter. Taksterne justeres en gang årligt efter prisindekset.

Som abonnent har du fortrinsret til diverse kurser.

fb top hv

Denne hjemmeside benytter cookies til at huske dine indstillinger og til statistik